Atelier de lancement de la mission de réalisation

des rapports de réconciliation EITI 2017,2018

En tant que pays de mise en œuvre de l’initiative pour la Transparence des industries extractives » EITI, Madagascar est tenu d’assurer la publication régulière des rapports de réconciliation pour permettre au grand public de prendre connaissance des données fiables, régulières et vérifiables sur le secteur extractif. Or, faute de financement au niveau de l’EITI Madagascar, le rapport n’a pas pu être publié. Ainsi, Madagascar a été suspendu temporairement. Ce retard est dû au manque de financement de l’Initiative pour la Transparence des industries extractives » EITI Madagascar depuis juillet 2018. Une situation qui a conduit le pays vers la suspension temporaire. Cette suspension sera levée à partir de la confirmation de la publication du rapport. Conscient de l’enjeu, le Ministre des Mines et des ressources stratégiques, Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA a annoncé que des mesures seront prises dans toutes les démarches afin de régulariser la situation.

Afin de sensibiliser les acteurs concernés par l’initiative, une cérémonie officielle sur « le lancement de la mission de réalisation des rapports de réconciliation EITI 2017,2018 » s’est tenu ce jour au Mining Business center à Ivato. La cérémonie a été suivie de la réunion du comité national de l’EITI afin d’identifier les solutions techniques aux éventuels blocages pour la continuité de la mise en œuvre de la norme à Madagascar.

 

Manana hatramin’ny desambra amin’ity taona ity i Madagasikara hamaranana ny tatitra mikasika ny toe-draharaha momba fangaharana amin’ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Misy teboka 15 tokony harahina mba ahazoana fankatoavana momba izany. Nilaza ny Ministry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Andriamatoa Fidiniavo Ravokatra hisy ny fepetra ho raisina mba hanesorana ny fampitsaharana amin’ny fotoana tsy voafetra an’i Madagasikara sy hanatrarana io fe-potoana io.

Raha tsiahivina dia noho ny tsy fahampian’ny famatsiam-bola teo anivon’ny « Extractive Industries Transparence Initiative » na EITI nanomboka tamin’ny volana jolay 2018, dia tsy afaka namoaka ny tatitra ny fivoarana teo amin’i sehatry ny fitrandrahana i Madagasikara. Nitarika ny fampihatoana vonjimaika an’i Madagasikara anefa izany. Efa tafiditra rahateo ao amin’ny politika ankapoben’ny Fanjakana ny fametrahana ho laharam-pahamehana izay fangaharahana sy fahaiza-mitantana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany izay.

Milaza ny avy eo anivon’ny rafitra EITI Madagascar, Ramatoa Daniella Randriafeno fa azo hatao tsara ny mahatratra io fe-potoana io hamoahana ny tatitra tamin’ny taona 2017-2018.

Mba ho fanentanana ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany dia natomboka ny alakamisy 14 febroary teny amin’ny Mining business center Ivato ny atrikasa narahina fivoriana hijerena ny lafiny teknika hahafahana mamoaka ny tatitra amin’ny 29 desambra 2019.