Ampandrianomby : Mohamed A. Cherif a rencontré le Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques

La Banque Africaine pour le développement a passé une revue sur les activités réalisées de son partenariat avec Madagascar. Opérant dans divers domaines, ladite Banque voulait cette fois élargir cette coopération, dans le secteur minier. Hier soir, Mohamed A. Chérif représentant de la BAD en charge de l’Afrique Australe a rencontré le Ministre en question. Actuellement, le gouvernement travaille sur le plan d’Emergence de Madagascar a indiqué le Ministre de tutelle. Tout projet devra s’aligner avec le « Vina IEM » du Président de la république ainsi que la politique du gouvernement pour sa réalisation.

 Il a fait savoir qu’une étude sur les revenus tirés du secteur minier est sur le point d’être finalisée. Mohamed A. Cherif souhaite que le Ministre en personne ainsi que ses techniciens collaborent ensemble pour mener à bien ce secteur dans le but d’aligner les projets prioritaires à ceux définis par l’Etat. Ce haut responsable a félicité ce membre du gouvernement pour sa nomination à la tête de ce Ministre Ministère.

Ampandrianomby: Nihaona tamin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany i Mohamed A. Cherif

Nanao tombana tamin’ny zava-bita nandritra ny fiaraha-miasany tamin’i Madagasikara ny Banky Afrikanina momba ny Fampandrosoana. Maniry hanitatra ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany ity banky ity. Nihaona tamin’ny Minisitra voakasik’izany Andriamatoa Mohamed A.Cherif ,solontenan’io Banky voalaza io , omaly hariva.Nilaza ny Minisitra tompon’andraikitra fa eo am-panatanterahana ny drafitra ho fampandrosoana an ‘i Madagasikara ny governemanta amin’izao. Ilaina ny fampifanojoana ny tetik’asa amin’ny Vina IEM narafitry ny filohan’ny Repoblika ho amin’ny fanatanterahana izany.

Eo an-dalam-pamaranana ny fanadihadiana natao mahakasika ny tamberina azo avy amin’ny harena an-kibon’ny tany ny BAD raha ny nampahafantarin’ ity tompon’andraikitra avy amin’ny Banky Afrikanina ity. Naniry ny hisian’ny fifandrimbonana eo amin’ny Minisitra sy ny teknisianina izy mba hahatomombana ity sehatra ity hifanindran-dalana amin’ny laharam-pahamehana napetraky ny fanjakana. Nanararaotra niarahaba ity mpikambana ao amin’ny governemanta ity vahiny ity ny amin’ny naha voatendry azy eo amin’io toerana io.