Coopération Bilatérale

La grande Bretagne accompagne Madagascar

Madagascar s’ouvre à différentes nations en terme de collaboration. Ainsi, la visite effectuée par l’Ambassadeur britannique Philip David Boyle auprès du Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques Fidiniavo RAVOKATRA dans son bureau à Ampandrianomby, hier. Le forage dans la région de Mahajanga via la société British Petroleum (BP), l’exploitation de l’ilménite à Taolagnaro par Rio Tinto ainsi que l’accréditation de diplômes des professionnels de pierres gemmes de l’Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) par GEM-A Londres figurent parmi tant d’autres liens qui rallient les deux pays.

 Comme l’a affirmé le Ministre de tutelle, Madagascar affiche sa volonté d’améliorer le climat d’investissement dans la bonne gouvernance et la transparence. Ce qui contribuera à la levée de la suspension provisoire infligée à la Grande Ile concernant la norme EITI qui exige ces deux garants. Aussi, cela constituerait une étape qui permettra à Madagascar de regagner la confiance des opérateurs souhaitant s’investir à Madagascar.

Lors de cette rencontre, ce représentant de la Grande Bretagne a touché mot sur les réformes nécessaires pour que Madagascar puisse être une destination attrayante pour les investisseurs étrangers. Pour clore son entretien avec le Ministre, le diplomate a annoncé que le gouvernement de son pays envisage une formation au profit des entreprises et des techniciens du Ministère.

 

 

Misokatra amin’ny firenena maro i Madagasikara raha fiaraha-miasa no resahina. Porofon’izany dia tonga nitsidika ny Minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA teny amin’ny toeram-piasany omaly folak’andro ny masoivoho britanika Philip David Boyle. Isan’ny hahafahana mitaratra ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta ny orinasa « British Petroleum » mikaroka solika ao amin’ny faridranomasin’i Mahajanga; ny Rio Tinto mitrandraka fasimainty any Taolagnaro, ary indrindra ny fiaraha-miasa amin’ny Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) amin’ny fanomezana mari-pahaizana eken’ ny Gem-A any Londres, ho an’ireo mpianatra mitily sy manefy vato sarobidy.

Vonona ny firenena Malagasy hanatsara ny tontolon’ny fampiasam-bola tsara tantana sy ao anatin’ny mangarahara raha ny nambaran’ny Minisitry ny harena ankibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika. Dingana hirosoana amin’izany ny fanalana ny fampiatoana an’i Madagasikara ao anatin’ny fenitra EITI, izay mitaky ny fampangaraharana sy tsara tantana izay.

Antoka izay hirosoana amin’ny fahatokisan’ny mpampiasa vola vahiny maniry ho avy sy ny efa eto amintsika. Ankoatr’ ireo tetikasa sy orinasa mampifamatotra ny firenena roa tonta dia voaresaka ny hoe ahoana no hanampiana an’i Madagasikara amin’ny fanovana rehetra tokony atao hisintonana ireo mpampiasa vola vahiny. Navoitr’ity diplomaty ity ihany koa ny hisian’ny fanofanana omendry zareo anglisy ho an’ny orinasa sy ny Ministera.